Total Fire Ban 下唔可以做啲乜?

香港耐唔耐會有一兩次山火,特別係新年或掃墓時節,但南澳這裏每年都有很多山火,危害附近的居民及野生動物。喺香港紅色火災危險警告就聽得多,南澳呢度除咗有火災危險警告之外,仲有一個 Total Fire Ban 嘅行政指令以減少人為引發山火的機會。新來乜都唔知既話,就睇下係南澳在 Total Fire Ban 時有咩做得同唔做得。

澳洲的山火季節(英文)

南澳有兩個消防部門,分別為:
1. South Australian Metropolitan Fire Service (MFS)
2. South Australian Country Fire Service (CFS)

其中 CFS 會因應天氣情況,如天氣炎熱、乾燥、旱天雷或大風的日子,會為不同地區發出 Total Fire Ban 指令,生效時間一般是 00:00:00 – 23:59:59 全日,在這些日子,便不能在開放式的空間生火或操作重型機器了,詳細指引如下:

 • ❌在開放式空間起火
 • ❌焚化爐點火
 • ❌用煤/碳爐或水煲
 • ❌用 Pizza 爐
 • ❌用磨床/焊機 / 大型的切割工具
 • ❌起營火/放煙花
 • ✔ 吸煙但要留意:
  • 2 米內不能有易燃的植物/物品
  • 不能將煙頭拋出車外 (幾時都唔得啦)
 • ✔ BBQ Gas / 電磁爐 / 電鋸 / 剪草機但需符合以下條:
  • 住所 15米內
  • 4 米內不可以有其他易燃物品
  • 有成年人在場
  • 有滅火筒或水筒在手
今年山火多到你唔信,大家都要提高防火意識呀
http://google.org/crisismap/australia

資料來源
https://www.cfs.sa.gov.au/site/bans_and_ratings/what_can_i_do_what_cant_i_do.jsp